Tietokone tutuksi

Myllypuron Senioritalon asukkaat olivat nostaneet esille toiveen yksilöllisestä tietokoneen käytön ohjauksesta. Heillä on ollut ryhmämuotoista ohjausta mutta sen lisäksi kaivattiin yksilöohjausta. Geronomiopiskelijat tarttuivat toiveeseen ja aluksi järjestettiin yhteinen infotilaisuus, jossa kartoitettiin ihmisten tarpeita ja varattiin aikoja ohjaukseen. Saimme arvokkaita vinkkejä, linkkejä ja neuvoja SenioriVerkon työntekijöiltä. SenioriVerkko -hyvinvointia mobiilisti (2014-2017) on projekti, jonka päätavoitteena on edistää iäkkäiden toimintakykyä ja osallisuutta tieto- ja viestintätekniikan kautta.

Aluksi hieman jännitti riittäisikö oma osaaminen tietokoneasioissa ja mietitytti millaisia pulmia tulisi eteen. Nämä huolet osoittautuivat kuitenkin turhiksi ja meidät otettiin lämmöllä ja innolla vastaan. Neljänä iltapäivänä istuimme Senioritalon kerhohuoneessa läppäreiden äärellä ja ihmettelimme niiden käyttöä. Onnistuimme auttamaan osallistujia monenlaisissa asioissa, esimerkiksi sähköpostin, Facebookin ja tekstinkäsittelyohjelman käytössä sekä neuleohjeiden hakemisessa, Yle Areenan katselussa ja Skypen käytössä. Etsimme kuvahaulla juuri oikeanlaista kuvaa pöllöneulekuviosta, vaihdoimme Facebookin profiilikuvan mieluisaksi, hioimme tekstinkäsittelyohjelmalla tiedotetta ja asettelimme sitaatteja järjestykseen. Kirjauduimme myös Omakanta -sivuille ja tutkimme diagnooseja ja reseptejä. Monenlaista ihmetystä tuli eteemme mutta lopulta yhdessä pähkäily toi ratkaisun.

Palvelut siirtyvät kiihtyvällä tahdilla verkkoon ja palveluntarjoajien näkökulmasta tämä nähdään yleensä pelkästään positiivisena. Usein kuitenkin tuntuu, että palvelun käyttäjien näkökulma tuppaa unohtumaan. Helposti oletetaan, että verkossa olevat palvelut ovat tasa-arvoisesti kaikkien saatavilla. Näin ei kuitenkaan ole, moni iäkäs tuntee olevansa pakotettu tietokoneen käyttöön eikä taitoja välttämättä ole. Onnekkailla on läheisiä, jotka huolehtivat opastuksesta tai verkossa asioinnista heidän puolestaan. Ohjauksen tarpeeseen on onneksi herätty ja monenlaisia hankkeita ja projekteja tietokoneen käytön mahdollistamiseksi on syntynyt.

Konkreettisen ohjaamisen ja neuvojen lisäksi nuo vierekkäin vietetyt hetket taisivat olla muullakin tavalla merkityksellisiä. Juttua syntyi paljon muustakin kuin vain tietokoneesta, kun oli kiireetöntä aikaa. Vieressä istuminen ja yhdessä oleminen uuden opettelun äärellä jätti tunteen, kuinka tärkeää tällainen yksilöllinen ohjaaminen on. Pystyimme tukemaan heitä arjessa selviytymisessä näiden ohjauskertojen myötä. Tarve tämän tyyppiselle ohjaamiselle oli suuri ja toivon mukaan jatkossakin tätä tukea voitaisiin järjestää.

Kuvat ja teksti: Geronomiopiskelija Niina Räty

Kylässä Juttutuvalla

Ikäihminen kotiympäristössä -harjoittelujaksolla pääsin tutustumaan Työste-hankkeeseen, sen toimijoihin ja Myllypuron alueen verkostoihin. Tein tutkimusmatkaa hanketyöskentelyn moninaiseen maailmaan. Hankkeen eräänä kokeiluna oli Yläkiventie 2-4:n talojen kivijalkatoiminnan kehittäminen. Kevään aikana geronomiopiskelijoiden ryhmä oli projektiopinnoissaan ideoinut uutta toimintaa Juttutuvaksi nimettyyn tilaan yhdessä asukkaiden kanssa. Viiden viikon aikana tutustuin kivijalkatoimintaan ja alueen asukkaisiin.

Olin mukana perjantaisin kävelyporukan matkassa Myllypuron ympäristössä ja torstaisin pidimme jumppatuokioita. Hyödynsin pilates-ohjaajan osaamistani ja sovelsin tuoleilla tehtävään jumppaan pilates-liikkeitä ja hengitysharjoitteita. Käytimme pilatespalloja, joiden myötä moni sai uusia liikkeellisiä oivalluksia. Jumppa houkutteli mukaan uusiakin asukkaita ja nostatti yhteishenkeä. Kokeilimme myös tanssillista improvisaatiota musiikin tahtiin ja hieroimme toistemme hartioita. Ymmärsin että yhdessä liikkuminen ja kosketus ovat avaimia yhteyden syntymiseen ihmisten välillä. Kun on hieronut naapurinsa hartioita, on luonnollisesti helpompaa tutustua ja keskustella. Se rikkoi mielestäni “jäätä” ihmisten väliltä ja tunnelma oli katossa kun jumpan jälkeen kahvittelimme valtavan kokoisten korvapuustien kera. Jumppakärpäsen puraisemat Juttutupalaiset aikovat jatkaa jumppaamista, seinältä löytyvät ohjeet ja omat pilatespallotkin he innostuivat hankkimaan.

Neulepuikkojen suihke ja kahvin leijaileva tuoksu iloisen puheensorinan seassa. Kahvipöydässä ja käsitöiden äärellä tarinoitiin arjen tapahtumista ja menneisyyden muistoista vuorotellen. Aloittelevana sukankutojana ihastelin Juttutupalaisten käsityötaitoja, villasukkiakin oli kertynyt tilaan valtava pino. Yhdellä erityisosaamisena olivat lapaset, toisella sukat ja kolmas virkkasi neuleliiviä ilman ohjetta. Osa pisteli menemään kanavatöinä kauniita maisemakuvia. Kuuntelin tarinoita eletystä elämästä, kovista kohtaloista, ilon hetkistä, vaikeuksien voittamisesta, sinnikkyydestä. Aistin naisten keskuudessa vahvaa vertaistukea, auttamisen halua ja ymmärrystä. Käsitöiden äärellä oli helppo puhua vaikeistakin asioista, kenties jakaa sellaistakin josta ei ole aiemmin pystynyt puhumaan.
Juttutupa on eräänlainen olohuoneen jatke, kuten asukkaat itse sitä kuvasivat. Sinne on helppo tulla kahvittelemaan ja jutustelemaan. Loppukeväällä asukastila laajenee ja se antaa uusia mahdollisuuksia toiminnan kehittämiselle. Järjestimme Juttutuvalla ideapajan, jossa yhteiskehittämisen menetelmillä kirjattiin ylös ajatuksia yhteisöllisyydestä ja tilan toiminnasta. “Toiveiden tila” otsikon alle käytävään sai kirjata asioita, joita haluaisi uudessa tilassa kokea, nähdä, kuulla tai haistaa. Learning Cafe -menetelmän avulla eri pisteillä pohdittiin uusia toiminnan muotoja esim. koottiin kukan terälehtiin määreitä siitä millainen on hyvä yhteisö. Valtavaa yleisömenestystä emme saavuttaneet mutta aktiivisen porukan kanssa synnytimme uusia toteuttamiskelpoisia ideoita ja pohdimme yhteisöllisyyden merkitystä. Seinälle hahmotellun yhteisöllisyysjanan mukaan yhteisöllisyys koetaan tällä hetkellä heikoksi mutta tulevaisuudessa sen toivotaan vahvistuvan.

Toiseen ideapajaan tuli alueen kouluikäisiä lapsia piipahtamaan ja heiltä saatiin lisää ideoita tilan käyttöön. Tämän myötä heräsi toiveikkuus sukupolvien välisen yhteisen toiminnan mahdollisuuksista. Tulevassa Ravintolapäivä -tapahtumassa (20.5.17) Juttutupalaiset esittelevät tiloja ja pyrkivät saamaan lisää asukkaiden ideoita uusien tilojen suhteen. Toiveita kivijalkatoiminnan uudenlaisesta kukoistuksesta on siis ilmassa. Asukkaat kokivat, että ilman Työste-hanketta, he eivät olisi saaneet Juttutuvan toimintaa heräämään henkiin. He saivat hankkeen myötä tärkeää tukea ja kannustusta. Toive uusien osallistujien suuremmasta määrästä on edelleen toteutumatta mutta kaikki mahdollisuudet siihen ovat olemassa.


Harjoittelun tiimoilta olin muutamana päivänä alueen kotihoidon matkassa sekä tutustumassa Myllypuron monipuoliseen palvelukeskukseen. Sain solmittua yhteyden kivijalkatoiminnan ja palvelukeskuksen välille järjestämällä esittelytilaisuuden Juttutuvalle. Monille keskuksen toiminta ei ollut tuttua ja asukkaat innostuivat ideasta. He suunnittelivat myös tekevänsä yhteisen tutustumisretken palvelukeskukselle. Kotihoidon kanssa kartoitimme mahdollisuuksia saada saattaja-apua sellaisille asukkaille, jotka eivät itsenäisesti pääse osallistumaan kivijalkatoimintaan.

Oivalsin kuinka tärkeää tällaisessa hanketyöskentelyssä on osoittaa aitoa kiinnostusta ja olla kiireettömästi läsnä ihmisten parissa. Siinä ovat mielestäni tärkeimmät lähtökohdat kun jalkaudutaan kokeilujen ja kehittämisen ajatuksella. Koen että tämän lyhyen harjoittelujakson aikana pääsin lähelle asukkaita ja tavoitin heidän kokemuksiaan asuinympäristöstään. Toivon että toimintani vaikutti positiivisesti asukkaiden osallisuuden kokemukseen ja antoi pienen piristysruiskeen yhteisöllisyyden kehittymiselle. Harjoittelun päätyttyä muistelen lämmöllä Juttutuvassa koettuja hetkiä ja ihania ihmisiä, jotka ottivat minut avosylin vastaan. Ainutlaatuinen tutkimusmatkani Työsteen polulla oli antoisa ja opettavainen kokemus, olen siitä kiitollinen.
Teksti ja kuvat: Geronomiopiskelija Niina Räty

TOPI

Työste-hankkeen päätavoitteena on tukea Itä-Helsingin alueen työn ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn vahvistumista. Hankkeessa on kehitelty uudenlaista digitaalisessa muodossa olevaa työvälinettä oman toiminnan tarkastelua varten. Työvälineen kehittämisestä ovat vastanneet Metropolian Ammattikorkeakoulun toimintaterapeuttiopiskelijat yhdessä tieto-ja viestintäalan opiskelijoiden kanssa.

Työväline nimettiin TOPI-reflektointityövälineeksi Metropolian toimintaterapeuttiopiskelijoille järjestetyn nimikilpailun tuloksena.  TOPI muodostuu sanoista Toiminta – Paikka (ympäristö) – Oma suoriutuminen ja osallistuminen – Itsereflektointi. TOPI pitää sisällään neljä erilaista lomaketta, jotka koostuvat kysymysväittämistä sekä viimeinen lomake avoimista kysymyksistä. Väittämät ja kysymykset ohjaavat henkilöä reflektoimaan, eli pohtimaan omaan toimintaan liittyviä tekijöitä, vahvuuksia sekä haasteita.

Kehittämistyö toteutettiin opiskelijoiden toimesta monimuotoisesti, missä yhdessä pohdittiin työvälineen käyttötarkoitusta sekä digitaalista muotoa. TOPI-työvälineen käyttäjinä olisivat työn ulkopuolella olevat ihmiset ja käyttötarkoituksen tulisi vastata heidän tarpeitaan. Opiskelija työryhmämme tiiviin yhteisen pohdinnan ja innoituksen tuloksena päädyttiin siirtää työvälineen ideointia suoraan kentälle.

TOPIn kehittämistyön tärkeimmäksi lähtökohdaksi muodostui kehittää työväline, joka vastaa parhaalla mahdollisella tavalla käyttäjiensä tarpeisiin. Tämän varmistamiseksi TOPIn suunnitteluun osallistuivat erilaisista syistä ja eri tavoin työn ulkopuolella olevat ihmiset. Suunnittelussa keskityttiin TOPIn kysymysväittämien ymmärrettävyyteen sekä digitaalisen työvälineen visuaalisen ulkoasun luomiseen.

TOPIn ideointia

Ideoita TOPIa varten on saatu haastattelemalla useita työn ulkopuolella olevia henkilöitä Myllypuron alueella. TOPIn jokainen lomake muodostuu omanlaisesta värimaailmastaan ja pyrkii siten assosioimaan ihmisen ajatukset halutun teeman äärelle. Lomakkeiden kohdalla on haluttu myös kiinnittää huomiota selkeyteen ja raikkauteen. Työväline ohjaa käyttäjäänsä etenemään haluttuun suuntaan lomakkeiden täyttämisessä. Jokaisen lomakkeen kohdalla on napakka ohjeistus ymmärrettävyyden selkeyttämiseksi. Lomakkeissa on myös kohderyhmän ideoimia ajatuksia liittyen kuhunkin otsikkoon.

TOPI-lomakkeiden väittämistä on pyritty muodostamaan mahdollisimman yksinkertaisia ja helposti ymmärrettäviä kokonaisuuksia. Väittämien tarkoituksena on ohjata käyttäjää pohtimaan omaa toimintaa ja siksi niiden rakenteen merkitys korostuu. TOPIn tarkoituksena on, että käyttäjä kykenee itsenäisesti täyttämään jokaisen lomakkeen ja saada siten tarkempaa ymmärrystä omaan toimintaan liittyen.  Työvälineen käytössä on päädytty myös siihen, että TOPIn tulisi olla  vain käyttäjän henkilökohtaista käyttöä varten. Halutessaan jokainen voisi esittää omia tietojaan virallisille osapuolille, kuten Kansaneläkelaitokselle (KELA).

TOPIn käytön hyöty

Työvälineen käyttämisen hyötynäkökulma nousi vahvasti esille haastatteluiden kautta. Tämän tarkentamiseksi pysähdyimme pohtimaan TOPIn hyötyä toimintaterapeuttisesta näkökulmasta. Pohdimme toimintaa ja sen merkitystä ihmiselle, sekä reflektoinnin liittymistä oman toiminnan tarkasteluun.

Ihminen toimii koko ajan –  työskentelee ja harrastaa, toimii yksin ja toimii ryhmässä, tekee jotain ajankuluksi ja lepää. Toiminta merkitsee jokaiselle eritavoin. Jokainen yksilö myös kokee toiminnan eritavoin. Toiminta voi olla  tuottavaa, virkistävää, uuvuttavaa, palkitsevaa, lannistavaa.  Monesti toiminnan jälkeen ei kuitenkaan tule tehtyä yhtä tärkeää asiaa, reflektointia. Ihminen tekee jotain ja saa siitä kokemuksen. Kokemus voi sisältää monenlaisia ajatuksia ja tunteita. Toiminta on voinut tuntua miellyttävältä. Se on voinut herättää ihmettelyä. Toisaalta se on saattanut tuntua ikävältä. Tässä vaiheessa on tärkeää pohtia, miksi toiminta tuntui siltä kuin tuntui. Mitä tapahtui? Mikä oli positiivista, mikä negatiivista? Ja miksi?

TOPIn äärellä päädyimme siihen, että työvälineen tärkein tehtävä on toimia oman toiminnan reflektoinnissa – pohdinnassa. Sen kautta voi puntaroida tapahtunutta toimintaa, paikkaa, jossa toiminta tapahtui sekä omaa osallistumista ja suoriutumista toiminnasta. TOPI johdattaa myös miettimään tärkeää kysymystä ”miksi”. Mitkä asiat vaikuttivat siihen, mitä tapahtui?

Pohdinnan kautta muodostetaan uusia käsityksiä ja uutta ymmärrystä. Mitä voisi tehdä toisin, jotta seuraavalla kerralla sujuisi paremmin? Onko muutoksen tapahduttava itse toiminnassa, ympäristössä vai omissa toimintatavoissa? TOPI pilkkoo toiminnan, ympäristön ja oman suoriutumisen osiin, joiden avulla niihin vaikuttavia eri tekijöitä voi miettiä ja puntaroida. Lopuksi asetetaan tavoite tai tavoitteita seuraavaa kertaa varten. Se voi olla tarkasti määritelty tai laajempi. Sen kautta toiminnasta saatua kokemusta pyritään parantamaan.

Reflektointiprosessin aikana tapahtuu koko ajan oppimista. Henkilö oppii lisää omasta toiminnastaan, toimintaan suhtautumisestaan ja siitä suoriutumisestaan. Toiminnan kautta opitaan uutta ja saadaan näkemyksiä asioista sekä tekijöistä, jotka voivat mahdollistaa ja estää toiminnan onnistumista. Kun reflektointia tekee säännöllisesti – voi huomata kehittymistä itsessään. Kun ymmärtää, mitä on tehtävä toisin, jotta toiminnan tarjoama kokemus olisi parempi, voi tehdä muutoksia. Muutokset edesauttavat toiminnasta nauttimista ja sitä huomaa onnistuvansa paremmin. Sitä pääsee tavoitteisiin.

Pohdintaa

TOPI on lopullisessa muodossaan nettisivusto. Digitalisena toteutuksena TOPI edustaa uudenlaista työvälinettä, joka on kokonaisuudessaan suunniteltu yhteistyössä mahdollisten käyttäjien kanssa.  Digitaalisena työvälineenä TOPI on myös ekologinen ja edustaa siten nykyaikaista ympäristön ajattelua.  Sivustolle on jatkossa tarkoituksena tuottaa tietoa toiminnan merkityksestä ihmiselle ja tämän hyvinvoinnille. TOPI on vapaasti käytettävänä jokaiselle, joka haluaa ymmärtää tarkemmin omaan toimintaa sekä siihen liittyviä tekijöitä. Työväline on kokeiltavissa osoitteessa topi.metropolia.fi. Huomaathan, että TOPI on edelleen kehittelyn alla.

Työste-hanke mahdollisti meille opiskelijoille mahdollisuuden osallistua yhteistyöhön, jossa käsiteltiin työnulkopuolella olevien ihmisten osallisuutta sekä työvalmiuksien vahvistamisen keinoja. Hanke antoi opiskelijoille mahdollisuuden tuoda omaa osaamista ja näkemyksiä tärkeän aiheen äärelle, sekä luotti tietoon ja taitoon jota koulutuksemme on meille tarjonnut. Kehittämistyössä mukana oleminen on merkittävä oppimiskokemus ja vahvistaa identiteettiämme toimia toimintaterapeutteina opinnoistamme valmistuttuamme. Yhteistyöskentely tieto-ja viestintäalan opiskelijoiden kanssa opetti digitalisoinnin näkökulmaa ja sen merkitystä nyky-yhteiskunnassa. Moniammatillinen työskentely mahdollisti myös TOPIn toteutumisen. Toivomme, että TOPI voisi palvella mahdollisimman monia ja tuoda uudenlaisia näkökulmia oman toiminnan tarkastelun äärellä.

TOPIa esitellään Työste-hankkeen ideapajassa Myllypuron Asukastalo Myllärissä 26.4.2017 klo 13:00. Tervetuloa kuuntelemaan!

Teksti: Toimintaterapeuttiopiskelijat Johanna Soini ja Sonja Nurmi

Ovelta ovelle, 370 ovea

370 oveaOven takaa kuuluu ääntä. Joku on tulossa avaamaan. “Hei, olemme geronomiopiskelijoita ja etsimme asukkaita, jotka olisivat kiinnostuneita asukastoiminnasta. Olisitko sinä kiinnostunut mukavasta yhteisestä tekemisestä naapureiden kanssa?” Vanha nainen kutsuu sisään. Elämäntarina huokuu naisen kasvoilta ja silmät kaipaavat läheistä, ne kaipaavat kuuntelijaa. Tarinoita ovien takana on monta. Miesporukka istuu sohvalla, tupakansavu leijailee kattoon. Naurua ja hilpeää huumoria vaan silmistä heijastuu kuva kovasta elämästä, pettymyksistä ja surusta. Taas uusi ovi, jonka avaa vanha mies: “Kyllä sitä aika yksin on kun ovi menee kiinni.” Yhden oven takaa katsoo epäilevä nuori nainen. Tummat hiukset kehystävät tummia kasvoja jotka ovat hyvin sirot ja kauniit. “Ei täällä voi mitään tehdä, pelottaa ulkoillakin lasten kanssa kun epämääräisen oloinen porukka valtaa lasten leikkipaikat.” Hetken juteltuamme nainen pyytää, että hänelle varmasti muistetaan ilmoittaa jos yhteinen äitien ja lasten kerhotoiminta alkaa.

Syksyllä uusi geronomiopiskelijoiden porukka jatkoi keväällä 2016 aloitettua työtä asukastoiminnan virittelemiseksi Myllypuron alueella. Jalkauduimme Yläkiventie 2 ja 4 taloihin. Kiertelimme ovelta ovelle ja haastattelimme asukkaita. 19 tunnissa ehdimme soittamaan 370 ihmisen ovikelloa, tapaamaan toista sataa asukasta. Loppujen lopuksi saamaan 50 ihmistä kiinnostuneeksi projektista, jossa asukkaat itse pääsisivät vaikuttamaan ja luomaan yhteisönsä näköistä asukastoimintaa.

Vaikka kaikki ovet eivät auenneetkaan, kohtasimme monia kiinnostuneita ja innostuneita asujia, jotka olivat halukkaita lähtemään mukaan. Ihmiset olivat avoimesti halukkaita kehittämään omaa naapurustoaan. Kokosimme toiminnan kehittämisestä kiinnostuneita ihmisiä yhteen ja loimme työpajan, jossa asukkaat pääsivät ideoimaan yhteistä, mielekästä tekemistä. Työpajaan kerääntyi asukkaita aina pienestä vauvasta vaariin pohtimaan sukupolvien välistä yhteistä toimintaa. Lasten elokuvailta, miesten peliporukka ja kävelypoppoo saivat jo nopeasti tuulta alleen ja yhteistä toimintaa alkoi rakentumaan. Sekä asukkaita, että meitä opiskelijoita pohditutti kuitenkin paljon se, kuinka saadaan houkuteltua yksinäisiä asukkaita yhteisölliseen toimintaan. Muutama aktiivinen ikäihminen lupasi jatkaa opiskelijoiden aloittamaa etsivää työtä ja hakea ihmisiä aivan kotoa asti. Oli ihana kohdata ihmisiä, jotka olivat niin innostuneita ja kiinnostuneita oman alueensa kehittämisestä. Toisesta ihmisestä huolehtiminen ja välittäminen tuntui yhdistävän työpajan väkeä. Nämä asukkaat halusivat tehdä asuinympäristöstään vielä paremman, iloisen ja eloisan paikan asua.

Arja Apo, Johanna Faraj, Ruth Keyriläinen, Minna Kupari ja Hanna Paunonen geronomi (AMK) tutkinto-ohjelman opiskelijoita

Myllypuropäivää vietettiin 27.9.2016

Työste oli mukana 27.9. järjestetyssä Myllypuropäivässä. Tapahtumassa oli mukana paljon alueen toimijoita, yhdistyksiä ja Myllypuron asukkaita. Tapahtuma-alueena oli Asukastalo Myllärin ympäristö, Metropolian työmaa-alue sekä Liikuntamylly. Monipuolinen ohjelma houkutteli paikalle hienosti alueen asukkaita.

Mölkkyä

Mölkkyä ja muita pihapelejä

Työste näkyi tapahtumassa monella tapaa, kuten Työsteen ideapajoissa oli myllypurolaisten osallistujien kanssa suunniteltu. Työsteen toimijat vetivät keskuspuistossa Mölkkyä ja muita pihapelejä, keräsivät sananlaskuja Myllärissä sekä jalkautuivat Liikuntamyllyyn ja Metropolian peruskiven muuraustapahtumaan.

Työste iloitsi valtavasti tapaamisista Myllypurolaisten kanssa ja toivottaa kaikki kiinnostuneet mukaan Työsteen toimintaan!

Iloisia Työste-toimijoita

Iloisia Työste-toimijoita

 

Työsteessä kehitetään mielekästä toimintaa ja hyvää arkea omaan asuinympäristöön myllypurolaisten kanssa. Toimintatavassaan Työste myös verkostoituu olemassa olevien yhdistysten ja alueen muiden toimijoiden kanssa sekä yhdistelee jo olemassa olevaa vireää myllypurolaista toimintaa.

Meitä erityisesti kiinnostaa, miten työelämän ulkopuolella olevat ja ikäihmiset voivat yhdessä luoda omaa elämäntilannettaan vahvistavia toimintoja.

Tule mukaan kokeiluihin ja ideapajoihin, joissa voimme kohdata toisemme ja ideoida sekä suunnitella yhdessä. Käynnissä olevista kokeiluista saa tietoa ideapajoissa. Seuraa myös tiedotusta asukastalo Myllärissä ja nettisivuilla tyoste.metropolia.fi.
Voit kysyä lisätietoja sähköpostitse kaija.kekalainen(at)metropolia.fi  ja mari.heitto(at)metropolia.fi.

Sananlaskuja kerättiin Myllärissä

Sananlaskuja kerättiin Myllärissä

Ihmisvilinää Myllypuropäivässä

Ihmisvilinää Myllypuropäivässä

Naapuruusapu – Miten minusta tulisi parempi naapuri?

Ammattikorkeakoulu Metropolian Vanhustyön opiskelijoina osallistuimme Työste-hankkeeseen tehden innovaatiopintoihimme liittyvää projektia. Kehitimme ideaa: ”Naapuruusapu – Miten minusta tulisi parempi naapuri?”, eli tapaa, jolla vuokratalon asukkaat saataisiin mukaan pohtimaan omia mahdollisuuksiaan vaikuttaa vuokratalonsa monisukupolviseen ja monikulttuuriseen yhteisöllisyyteen.

Tuotimme projektissa sekä posterin, joka jaetaan vuokrataloyhtiön porraskäytäviin että videoklipin. Näiden tarkoituksena on herättää asukkaita pohtimaan omia mahdollisuuksiaan vaikuttaa lähialueensa yhteisöllisyyteen. Tämän pohdinnan toivomme kantavan hedelmää tulevan syksyn opiskelijavoimin käynnistämässä kivijalkatoiminnassa.

Toteutimme koko projektin osallistamalla asukkaita mm. jalkautumalla ostarille kuulemaan heidän ajatuksia ja toiveita mielekkäästä arjesta. Ostarin penkillä käymämme keskustelu ikäihmisten kanssa konkretisoi hiljaisen tiedon ja elämänkokemusten jakamisen tärkeyden. Ikäihmiset tuntuivat olevan valmiita tutustumaan kerhotoiminnan kautta eri-ikäisiin ja uusiin ihmisiin myös eri kulttuureista. Koimme, että tällainen toiminta on yksi mahdollisuus vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja kasvattaa heidän ymmärrystään ihmisen arvokkuudesta, iästä ja kulttuuritaustasta riippumatta.

Olimme heti projektin alussa yhteydessä alueen moniin eri toimijoihin. Merkittävimmäksi yhteistyökumppaniksemme muodostui vuokralaistoimikunnan puheenjohtaja. Hänen avullaan toteutimme asukkaille nettikyselyn Myllypuron vuokralaistoimikuntasivuston kautta, jossa on oma linkkinsä Työste-hankkeeseen. Nettikyselyssä asukkaat voivat vapaamuotoisesti kertoa omista ajatuksistaan ja tarpeistaan, jotka huomioimme projektin edetessä. Puheenjohtaja toimi myös linkkinä meidän ja alueen vuokralaistoimikuntien muiden puheenjohtajien välillä. Heidän kauttaan toivomme saavamme aktiivisia asukkaita mukaan toimintaan.

Uuden toiminnan käynnistämiseksi on tehtävä paljon taustatyötä. Jäimme miettimään myös toiminnan jatkuvuutta, juurtumista ja haavoittuvuutta. Kerhotoiminnan jatkuvuuden kannalta on hyvä, että seuraava opiskelijaryhmä tulee syksyllä jatkamaan toiminnan käynnistämistä. He pystyvät hyödyntämään posteriamme ja videoklippiämme asukkaiden motivoimiseksi mukaan. Liian lyhyet projektit eivät mahdollista toiminnan jatkuvuutta, puhumattakaan sen juurtumisesta, joka vaatii aikaa. Jos mukana ei ole riittävästi aktiivisia kerhotoiminnan toteuttajia, on toiminta myös haavoittuvaa.

Myllypuron yhdyskuntatyöntekijän mukaan tälläkin hetkellä alueella on useita eri hankkeita meneillään. Mitä myllypurolaiset saavat niistä? Oma ideamme korttelikerhosta on konkreettinen ja asukaslähtöinen. Sen tarkoituksena on herätellä asukkaiden ajattelua naapuriavusta, joko itse sen antajana tai vastaanottajana. Samalla se ohjaa asukkaiden ajattelua siihen suuntaan, miten minusta tulee parempi naapuri. Antamalla itse myös saa.

Matalan kynnyksen asukaslähtöisen kivijalkatoiminnan toteutuminen on myös Työste-hankkeen tavoitteiden mukainen. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa nimenomaan palveluja, ei tuotteita. Työste-hankkeen haasteellisuutena koetaan eri ilmiöiden monimuotoisuus. Parhaimmillaan kivijalkatoiminnassa pystytään yhdistämään työttömät, ikääntyneet, monisukupolviset ja monikulttuuriset ihmiset toimimaan yhdessä.

Minna Kuusela ja Jaana Auer
geronomi (AMK) tutkinto-ohjelman opiskelijoita

”Meillä on tällainen hanke”

Hankeväsymystä vai hankevireyttä?

”Meillä olisi tällainen hanke, tuletko mukaan?” On sangen mielenkiintoista tarkkailla omia reaktioitaan, kun kuulee tämän nykyajan tunnuslauseen. Uusi hanke, niinkö? Innostunko ideasta edes varovasti − vai valtaako minut äkillinen halu poistua paikalta, ehkä jopa piiloutua pöydän alle tai sohvanpohjaan?

Kuulin sanan ”hankeväsymys” ensimmäisen kerran 2000-luvun alussa, kun työskentelin Euroopan aluekehitysrahaston kulttuuriprojektissa Pohjois-Suomessa. Projektini pyrki rakentamaan yhteistyötä Karjalan tasavallan kirjallisuusväen kanssa ja keskittyi samaisiin runokyliin Vienassa, joista Lönnrot aikoinaan keräsi kansanrunoutta Kalevala-eepokseen.

Hankeväsymystä kuulemma oli havaittavissa noissa runokylissä, kun EU-projekteja tuli ja meni. Ymmärsin, että väsymystä runokylien asukkaille aiheutti ennen kaikkea se, että hankkeita oli niin monia ja ne olivat osin päällekkäisiä. Hankkeita erikoisine lyhennenimineen putkahteli ilmoille kuin sieniä syyssateella; touhua, suunnitelmia ja korkealentoista puhetta riitti. Pysyviä tuloksia lienee putkahdellut ilmoille niukemmin. Se on varmasti ollut iso tekijä, joka on luonut skeptisyyttä hankemaailmaa kohtaan.

Kävi minullakin noina vuosina joskus mielessä, että osa hankkeista taisi olla pystyssä ihan vaan siitä syystä, että ne voitiin pistää pystyyn. Ei siis siksi, että niillä olisi oikeasti ollut paljonkaan annettavaa.

2000-luvun alun jälkeen on paljon vettä virrannut Vantaassa. Hankkeita on ehtinyt tulla ja mennä niin Karjalan laulumailla kuin kotimaassa, meillä Helsingissä ja Myllypurossakin. Onkohan väsymystä ilmassa vai luovatko hankkeiden tarjoamat mahdollisuudet innostusta?

Ja mikä oikeastaan on tuo ilmiö, hanke, johon voi väsyä? Hankehan on työelämän tapa organisoida hyvin, hyvin erilaisia asioita. Koko termi on varsin hämäävä, koska hanke voi tarkoittaa niin monenlaisia asioita. Määritelmän mukaan hanke on rajattu tehtäväkokonaisuus, joka pyrkii tiettyihin tavoitteisiin. Hanke on ainutkertainen, tarveperustainen ja suunnitelmallinen. Sillä on selkeästi määritellyt resurssit ja ajallinen raami: alku ja loppu. Nämä ovat lähtökohdat, kaikki muu hankkeissa sitten yleensä meneekin paikallisen tilanteen ja tarpeen mukaan. Hankkeiden tavoitteet voivat olla abstrakteja tai hyvin konkreettisia, toiminta mitä moni-ilmeisempää. Se voi olla kehittämistä ja mallintamista, uudistamista ja säilyttämistä, kokeiluja, vahvistamista ja yhdessäoloa.

Tekisi oikeastaan mieli sanoa, hankkeisiin väsyminen on siis vähän kuin väsyisi itse elämään. Ja se ei ole mikään houkutteleva asia.

Jos väsymys kuitenkin joskus uhkaa, suosittelen ensimmäiseksi koko ”hanke”-sanan aktiivista unohtamista. Väitän, että mieli virkistyy ihmeellisesti, kun ei ajattele ”tekevänsä hanketta” tai ”osallistuvansa hankkeeseen” vaan ajattelee tekevänsä ihan oikeita, itselleen ja muille mielekkäitä ja merkityksellisiä asioita.

Näkemykseni mukaan Työste-hankkeessa on asetelma, joka jo lähtökohtaisesti torjuu hankeväsymystä. Työsteessähän myllypurolaiset eivät ole passiivinen kohderyhmä, jota varten jokin virallinen taho suunnittelisi erilaisia asioita ja aktiviteetteja. Työsteessä annettua on ainoastaan se, että tavoitteena on hyvinvointia ja toimintakykyä tukeva toiminta. Siitä eteenpäin kaikki on napakasti myllypurolaisten omissa käsissä.

Marianne Roivas
suomen kielen ja viestinnän lehtori

Tänä keväänä Myllypurossa pelataan Mölkkyä!

Meitä kutsutaan palaamaan aina välillä takaisin siihen johonkin hyvään tai parempaan. Voi tietää olevansa suositun lajin harrastaja, kun on liittynyt asuinalueensa Marttoihin. Naapurien apua voi pyytää taas niin kuin ennenkin, sillä Nappi Naapuri -verkkopalvelu kerää samalta alueelta yhteen asukkaita, jotka voivat vaihtaa palveluksiaan tarpeensa mukaan. Yhdenlaisesta perinteen paluusta kertoo sekin, että jokin aika sitten uutisoitiin, että Afrikan tähti -pelit oli myyty kauppojen hyllyiltä loppuun. Älypuhelimen tilalle voi hankkia sellaisen omalla jalallaan seisovan puhelimen ja tietenkin laittaa sen puhelinpöydälle.

Myös Mölkky-ulkopelille on kertynyt pelivuosia rivakasti. Kun Mölkyn pelaajia löytyy vuosien varrella aina vain lisää, voi sitä kutsua perinnepeliksi. Tämä uusi nimitys johtaa Helsingin Myllypuroon, jossa on syksyllä 2015 alkaneen TYÖSTE-hankkeen myötä otettu Mölkky peliksi, joka tuo yhteen alueen ikäihmisiä ja työttömänä olevia asukkaita. Kun olen sisäistänyt sen, että Mölkky on perinnepeli, on vuoroni kohdata sekin, että sen pelaamisessa toteutuu yhdessä tekeminen, ja näin ollen on myös yhteisöpeli.

Huomaan, että nyt on aika selvittää, että mistä Mölkyn pelaamisessa on kyse: millaista peliä Myllypurossa tulevat pelaamaan eri-ikäiset asukkaat? Millaisen pelin äärelle he perustavat yhteisöjään?

Ehkäpä suomalaisen mielessä Mölkyn suosio on sen yksinkertaisuudessa. Mölkkykeilat on yleensä valmistettu luonnonmukaisesta puusta. Pelin kotisivuilla puumateriaalin luvataan tulevan kestävästi kasvatetuista metsistä. Suomalaiselle pelaajalle puu on tuttu, jopa rakas materiaali. Siihen on useimmilla jonkinlainen tunneside. Iäkkäät pelaajat ovat ehkä jossain vaiheessa elämäänsä lämmittäneet puulämmitteistä saunaa. Klapeja on tarvittu lämmitystarpeisiin. Iäkkäillä helsinkiläisillä on tietoa siitä, miten maisema on vuosikymmenien kuluessa muuttunut, kun metsiä ja metsikköjä on hakattu pois asutusalueiden tieltä.

Pidän mölkkykeilan tunnusta. Keilaa ei ole käsitelty ainakaan näkyvästi millään aineella. Keilassa on sellainen tuntu kuin se olisi juuri tullut verstaasta. Keilat eivät ole komeilevia. Ne sopivat jokaiselle. Tuntuu, että puuhun perustuvan pelin ympärille on hyvä kokoontua, on kuin kokoontuisi yhteisen takkatulen äärelle!

Olen tottunut näkemään Mölkyn pelaajia pölyävillä hiekkakentillä. Mölkky on kuitenkin peli, jonka voi viedä mukanaan lähes minne vain. Jos keilat pysyvät pystyssä pelialustalla, Mölkkyä voi pelata. Ryhmät varmaan kiinnittyvät tuttuihin pelipaikkoihin, mutta periaatteessa sitä voi pelata paikkaa vaihdellen, kunhan pelaajat tietävät, minne kullakin kerralla suunnataan.

En tunne Myllypuron aluetta, mutta asukkailla on paikantuntemus hallussaan. Myllypuron ulkoilukentällä on ilmeisen hyvä pelata Mölkkyä. Vai onko vaikkapa Myllypuron Mediakirjaston läheisyydessä alue, jossa voisi lämpimänä kevätpäivänä käydä Mölkkymatsin? Siinä samalla iäkkäät myllypurolaiset ja työtä hakevat asukkaat voisivat hyödyntää myös Mediakirjaston palveluita. Ensin Mölkkyä, sitten vaikka kirjastoon!

Kun tunnistaa toisen Mölkkyä pelaamaan haluavan myllypurolaisen, voi tätä haastaa peliin. Mölkyssä riittää, että pelaajia on kaksi. Isolla joukolla pelaamisesta tulee tietenkin vauhdikkaampaa ja hauskempaa. TYÖSTE-hankkeessa toivotaan saatettavan yhteen iäkkäitä ja työikäisiä, jotka ovat vailla työtä. Mölkky yhdistää kaikenikäisiä kuntoon katsomatta.

Työste kuva 2 TS

Mölkkyä Myllypuron kauppakeskuksen aukiolla (kuva: Toni Saravirta)

Tutustumiseni Mölkkyyn alkaa olla jo paremmalla puolella. Saavatko myllypurolaiset myös maahanmuuttajataustaiset naapurinsa mukaan pelaamaan Mölkkyä? Näin voisi käydä, koska säännöt ovat helpot. Voisi olla ehkä hyvä osata numerot suomeksi. Sitten voi jo käydä pelaamaan. Tuleeko Mölkky olemaan Myllypurossa sellainen ajanviete, joka tuo yhteen iäkkäitä maahanmuuttajia, suomalaistaustaisia iäkkäitä ja työikäisiä näistä kummastakin ryhmästä?

TYÖSTE-hankkeesta lähtöisin oleva Myllypuron Mölkky on nyt suunnitteilla, mutta seuraavien kuukausien kuluessa siitä voi tulla elävä, elämää ja ihmisiä yhdistävä peli. Vaikka Mölkky on verrattain tavallinen peli, sitä voi pelata, vaikka olisi puolustanut Suomea sodassa, menettänyt toisesta kädestään liikkuvuuden, käynyt läpi YT-neuvottelut, tehnyt liian paljon pätkätöitä tai huomannut, että suomen kieli tarvitseekin vielä kohennusta, jotta työpaikka irtoaisi.

Iäkkään ja työttömän olevan välille voi kehittyä yllätyksellinen suhde, josta aukeaa näköalaoja kauas menneisyyden ja tulevaisuuden kysymyksiin ja kokemuksiin. Yksinäiseksi itsensä tunteva iäkäs voi löytää toisen yksin olevan iäkkään, joka on henkilönä mielenkiintoinen ja luottoystäväksikin sopiva. Työtön asukas ehkä kohtaa toisen samassa tilanteessa olevan ja syntyy yhteistä kokemustenvaihtoa ja kasvamista. TYÖSTE-hankkeen Mölkky-ryhmissä monet ihmissuhteiden suunnat ovat mahdollisia. Ihmissuhteet rakentuvat yhteisöllisyydeksi, yhteisen voiman kerrostumaksi.

Mira Kärppä, Milla Pitkänen ja Toni Saravirta

Käytännön kokeilujen ensiaskeleita

Työsteen tarkoituksena on saada työtä vailla olevat ja ikäihmiset yhdessä kehittämään itselleen mielekkäitä arjen toimintoja ja myös kokeilemaan niitä käytännössä. Ideoita kehitellään ensin työpajoissa ja tuumasta toimeen ryhdytään mahdollisimman pian osallistujille tutuissa maisemissa.

Kahdessa ensimmäisessä työpajassa ideoitiin ja työstettiin teemoja, kuten ulkoilua ja pihapelejä. Sellaisia jotka oikeasti kiinnostavat tai voisivat olla kokeilemisen arvoisia pajaan osallistujien mielestä. Seuraavassa työpajassa Sari Nybäck Nuorisoasiankeskuksesta piti ympäristövastuullisuudesta esityksen, joka innosti osallistujia suunnittelemaan kaupunkiviljelypäivää. Huhtikuun alussa kaikki oli valmista Kaunis Myllypuro -tapahtumaan.

Mielenkiintoisen ohjelman lisäksi tapahtumaan saatiin järjestettyä keväistä auringonpaistetta! Kauppakeskuksen aukiolle olikin kerääntynyt mukavasti väkeä, niin iän myötä kuin muulla tavoin elämänkokemusta hankkineita. Maukkaan kasvishernekeiton nauttiminen näytti olevan luonteva tapa saada toisille tuntemattomat ihmiset jutustelemaan keskenään. Ja Mölkyn pelaaminen porukalla toi kivasti hymynkaretta uurteisimmillekin kasvoille. Monenmoista ympäristöaiheista ihmeteltävää oli infoista ja istutuksista sahansoittoon. Tärkeintä on saada ihmiset kohtaamaan ja kokemaan yhdessä uusia ja innostavia asioita. Oppi ja onnistumisen elämykset kuuluvat myös vanhoille päiville, ja ennen kaikkea välillä kovaakin elämänkoulua käyneille.
Työste kuva 1 TS

Istutuspussien taittelun opettelua (kuva: Toni Saravirta)

Voisiko kaupunkiviljely olla jotain sellaista, joka loisi yhteisöllisyyttä myllypurolaisten välille ja josta itse kukin saisi merkityksellisiä kokemuksia? Arki betonilähiössä ei olisi niin harmaata, kun ihmiset eivät aina kulkisikaan sen puiston penkillä istuvan ihmisen ohi. Syntyisi tunne, että elämässä olisi vielä jotain annettavaa, tai enemmänkin.

Iso tehtävä Työsteen verkostotoimijoille on tietysti löytää ne työtä vailla olevat ja iäkkäät ihmiset, joita kaupunkiviljely kiinnostaa tai ainakin voisi herättää uteliaisuutta. Ihmisten tavoittamisen lisäksi pitää myös perehtyä itse asiaan, jos asiakas haluaa siitä jotain kysyä. Mitä viljelyn aloittaminen vaatii, mitä voi kasvattaa ja missä? Onko Myllypurossa sellaista? Mitä iloa ja hyötyä siitä voisi olla? Jospa hieman ääneen ajattelua aiheesta – kun se näytti niin kiinnostavan ihmisiä tapahtumassa.

Kaupunkiviljelyä voi harrastaa kuka vain ja melkein missä vain! Se voi yksinkertaisimmillaan olla todella helppoa ja kokemattomatkin selviytyvät siitä aivan varmasti. Viherpeukalot voivat kasvattaa vaativiakin vihanneksia ja kasveja. Hekin saavat haastetta kaupunkiviljelystä niin halutessaan.

Mitä sitten voidaan kasvattaa ja missä? Lähes kaikkea voidaan kasvattaa, kasvatuslaareissa ja – säkeissä voidaan kasvattaa esimerkiksi perunaa pienessäkin tilassa. Keittiössä voi kasvattaa erilaisia yrttejä, ja parvekeviljely antaa silmäniloa myös ohikulkijoille. Erilaisten kukkien siemenpommeja voi heitellä mihin vain, ehkä näin jopa asfaltti saadaan helposti kukkimaan? Taloyhtiön keskuudessa asukkaat voivat lisätä yhteisöllisyyttä viljelemällä yhdessä. Naapurit voivat laittaa kerrostalon sisäpihalle kasvatuslaareja, tietenkin taloyhtiön hallituksen luvalla.

Viimeisen vuosisadan aikana suomalaiset kaupungit ovat kasvaneet todella nopeasti ja betonilähiöitä on tullut pääkaupunkiseudulle runsaasti. Ainoat vihreät alueet, missä asukkaat ovat voineet itse puuhastella, ovat siirtolapuutarhat ja palstat. Onneksi kaupunkiviljelystä on alettu puhua nyt enemmän, ja se on tullut ihmisten tietoisuuteen.

Myllypurossa kaupunkiviljelykset saivat alkunsa vuonna 2012. Viljely lähti liikkeelle mistäs muualtakaan kuin paikalliselta lentopallokentältä. Nyt viljelmää hoitaa noin kymmenen paikallista asukasta. Kaupunkiviljelyllä kasveineen ja asukkaineen voidaan elävöittää maisemaa.

Kaupunkiviljely tuo luonnon ja sen antimet ihan lähelle ihmistä. On olemassa useita tutkimuksia, joissa esille tulevat luonnon terveysvaikutukset. Ne ovat suoraan yhteydessä vähentyneeseen kuolleisuuteen ja sairastavuuteen tai koettuun sairauteen. Erilaiset kivut saattavat helpottaa, kun huomio kiinnittyy ympäröivään luontoon. Kaupunkiviljelyllä ja sen tuomalla vehreydellä ja vihreydellä on vaikutuksia myllypurolaisten terveyteen. Kaupunkiviljely antaa mahdollisuuksia yhteiselle toiminnalle ja vuorovaikutukselle myllypurolaisten keskuudessa. Vihreä lähiympäristö ja kasvun havainnointi voi parhaimmillaan herättää muistoja menneisyydestä. Vihreän piristämään ympäristöön alkaa muistojen mukana virrata useita muitakin sävyjä ja värejä.

Mira Kärppä, Milla Pitkänen ja Toni Saravirta

Työelämävalmiuksia oman asuinalueen kehittämiseen osallistumalla

Työste-hankkeen yhtenä tarkoituksena on työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden työelämävalmiuksien vahvistaminen. Miten työelämävalmiudet ja mielekkään arjen kehittäminen liittyvät toisiinsa?

Yleisiä työelämävalmiuksia ovat mm. elämän hallinta, kumppanuustaidot, ihmisten ja tehtävien johtaminen sekä innovaatioiden ja muutosten hallinta. Työelämävalmiudet kehittyvät aidoissa toimintaympäristöissä konkreettisia, mielekkäitä toimintoja kehittämällä ja kokeilemalla sekä käytännössä toimimalla. Kehittämisessä ja kokeiluissa tulee olla samat elementit kuin hyvässä työssä; sen tulee olla tekijälleen merkityksellistä, antaa onnistumisen kokemuksia, mahdollistaa oppimista, vahvistaa minäpystyvyyttä ja kehittää itsensä johtamista. Toiminnalla tulee olla myös laajempaa merkitystä yhteisölle ja yhteiskunnalle.

Hankkeen työpajoja on tähän mennessä ollut kaksi kertaa aloitustilaisuuden jälkeen. Pajaan osallistuneet ovat tuottaneet jo useita aktiviteettejä (esim. apua arkeen, pihaleikkejä ja tarinoita Myllypurossa, kävelyporukat, asumisen tuki ja tietotekniikka jne), joita halutaan viedä kokeiltaviksi käytäntöön. Työskentely pajoissa perustuu osallistujien aktiiviseen toimintaan. Osallistujat määrittävät itselleen merkityksellisiä asioita omaan asuinympäristöönsä ja tekevät päätöksi, mitä ehdotetuista ideoista lähdetään kokeilemaan.

kuva3

Kuvaaja:Taneli Lahtinen

Tällaisessa toiminnassa ”työ luodaan” itse ja toimitaan yrittäjämäisesti. Nämä ovat olennaisia työelämävalmiuksia pärjätä nykypäivän työelämässä. Kaikelta työltä odotetaan, että se tarjoaa jotain mielekästä ja merkityksellistä ihmisten omassa kokemusmaailmassa ja toimintaympäristössä. Osallistuminen oman asuinaleen kehittämiseen paikallisessa yhteistyössä sovittujen asioiden suhteen voi vahvistaa niin omaa kuin yhteisön hyvinvointia. Tämä on analoginen ilmiö työhyvinvoinnin kanssa. Työhyvinvointia vahvistaa erityisesti se, että työntekijä kokee työnsä olevan merkityksellistä asiakkaitten kannalta.

Työelämässä tarvitaan yhteistyötaitoja ja itsensä johtamisen taitoa. Verkostoituva työelämä vaatii työntelijältä osaamista työskennellä yhdessä erilaisten ihmisten kanssa. Työ on tullut yhtä aikaa yksilöllisemmäksi siinä mielessä, että omaa työtä pitää osata johtaa, mutta myös yhä yhteisöllisemmäksi, sillä harvaa työtä voidaan enää tehdä täysin yksin. Työste-hankkeessa kehittämistoiminta perustuu siihen, että työelämän ulkopuolella olevat ihmiset ja ikäihmiset yhdessä ovat kehittäjiä. He määrittävät itse, mitä on tärkeää kehittää ja mitä kokeillaan ja keitä alueen muita toimijoita voisi kutsua mukaan. Kyse on oman toiminnan johtamisesta ja verkostojen rakentamisesta. Nämä ovat tämän päivän työelämän ydinosaamista.

Elisa Mäkinen