Työste

TYÖSTE –
Työelämän ulkopuolella olevien työelämävalmiuksien  edistäminen siltaustoiminnan avulla

Toimintakykyä, hyvinvointia ja työelämävalmiuksia Myllypurossa

Työste-hankkeessa kehitetään ja kokeillaan uudenlaista yhteisöllistä toimintaa Myllypurossa, Itä-Helsingissä. Tavoitteena on, että Myllypuron työtä vailla olevat ja ikäihmiset kehittävät yhdessä mielekästä arjen toimintaa itselleen. Toiminta edistää alueen asukkaiden toimintakykyä ja hyvinvointia ja vahvistaa työelämän ulkopuolella olevien työelämävalmiuksia yhteisen toiminnan ja oppimisen kautta.

Yhteisiä työpajoja työtä vailla oleville ja ikäihmisille

Yhteisissä työpajoissa ideoidaan ja suunnitellaan kiinnostavia, toimintakykyä ja hyvinvointia edistäviä uusia toimintoja Myllypuroon. Kokeilut voivat toteutua esim. vapaaehtoistoimintana, erilaisina tapahtumina ja tempauksina. Kokeilut tarjoavat mahdollisuuden verkostoitumiseen ja yhteistyöhön alueen palveluntuottajien ja toimijoiden kanssa. Yhteistyössä kokeilut voivat juurtua osaksi asuinalueen toimintaa.

Toiminnan tueksi hankkeessa kehitetään verkkopohjainen työväline ja -alusta, jonka avulla samasta aiheesta kiinnostuneet alueen asukkaat, palvelujen tuottajat ja muut toimijat voivat löytää toisensa ja verkostoitua. Lisäksi hankkeessa kehitetään välineitä työtä vailla olevien ihmisten työ- ja toimintakyvyn arviointia varten.

Hankkeessa halutaan rakentaa uudenlaista alueellista toimintatapaa (ns. siltaustomintaa), jossa työelämän ulkopuolella olevat ihmiset rakentavat yhdessä alueen ikäihmisten ja palveluiden tuottajien kanssa mielekästä toimintaa asuinympäristöönsä.

Myllypuropäivä 2014

Myllypuropäivä 2014

Siltaustoiminta  tarkoittaa  toimintatapaa,  joka mahdollistaa

  • Ratkaisuja ja toimintaa, joilla edistetään työelämän ulkopuolella olevien työelämävalmiuksia
  • Kiinnittymiskohtia työelämään ja asuinympäristöön
  • Yhteisöllisyyttä  ja arjen perusrytmiä
  • Sukupolvien välisten kohtaamisten lisääntymistä

Kaksivuotisen TYÖSTE-hankkeen (1.10.2015-30.9.2017 rahoittaja Euroopan sosiaalirahasto. (ESR). Se toteuttaa ESR Toimintalinjaa 5, Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta ja sen erityistavoitetta 10.1.Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen. Hankkeen rahoittavana viranomaisena on Hämeen ELY-keskus.

Tyoste Kick off