Naapuruusapu – Miten minusta tulisi parempi naapuri?

Ammattikorkeakoulu Metropolian Vanhustyön opiskelijoina osallistuimme Työste-hankkeeseen tehden innovaatiopintoihimme liittyvää projektia. Kehitimme ideaa: ”Naapuruusapu – Miten minusta tulisi parempi naapuri?”, eli tapaa, jolla vuokratalon asukkaat saataisiin mukaan pohtimaan omia mahdollisuuksiaan vaikuttaa vuokratalonsa monisukupolviseen ja monikulttuuriseen yhteisöllisyyteen.

Tuotimme projektissa sekä posterin, joka jaetaan vuokrataloyhtiön porraskäytäviin että videoklipin. Näiden tarkoituksena on herättää asukkaita pohtimaan omia mahdollisuuksiaan vaikuttaa lähialueensa yhteisöllisyyteen. Tämän pohdinnan toivomme kantavan hedelmää tulevan syksyn opiskelijavoimin käynnistämässä kivijalkatoiminnassa.

Toteutimme koko projektin osallistamalla asukkaita mm. jalkautumalla ostarille kuulemaan heidän ajatuksia ja toiveita mielekkäästä arjesta. Ostarin penkillä käymämme keskustelu ikäihmisten kanssa konkretisoi hiljaisen tiedon ja elämänkokemusten jakamisen tärkeyden. Ikäihmiset tuntuivat olevan valmiita tutustumaan kerhotoiminnan kautta eri-ikäisiin ja uusiin ihmisiin myös eri kulttuureista. Koimme, että tällainen toiminta on yksi mahdollisuus vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja kasvattaa heidän ymmärrystään ihmisen arvokkuudesta, iästä ja kulttuuritaustasta riippumatta.

Olimme heti projektin alussa yhteydessä alueen moniin eri toimijoihin. Merkittävimmäksi yhteistyökumppaniksemme muodostui vuokralaistoimikunnan puheenjohtaja. Hänen avullaan toteutimme asukkaille nettikyselyn Myllypuron vuokralaistoimikuntasivuston kautta, jossa on oma linkkinsä Työste-hankkeeseen. Nettikyselyssä asukkaat voivat vapaamuotoisesti kertoa omista ajatuksistaan ja tarpeistaan, jotka huomioimme projektin edetessä. Puheenjohtaja toimi myös linkkinä meidän ja alueen vuokralaistoimikuntien muiden puheenjohtajien välillä. Heidän kauttaan toivomme saavamme aktiivisia asukkaita mukaan toimintaan.

Uuden toiminnan käynnistämiseksi on tehtävä paljon taustatyötä. Jäimme miettimään myös toiminnan jatkuvuutta, juurtumista ja haavoittuvuutta. Kerhotoiminnan jatkuvuuden kannalta on hyvä, että seuraava opiskelijaryhmä tulee syksyllä jatkamaan toiminnan käynnistämistä. He pystyvät hyödyntämään posteriamme ja videoklippiämme asukkaiden motivoimiseksi mukaan. Liian lyhyet projektit eivät mahdollista toiminnan jatkuvuutta, puhumattakaan sen juurtumisesta, joka vaatii aikaa. Jos mukana ei ole riittävästi aktiivisia kerhotoiminnan toteuttajia, on toiminta myös haavoittuvaa.

Myllypuron yhdyskuntatyöntekijän mukaan tälläkin hetkellä alueella on useita eri hankkeita meneillään. Mitä myllypurolaiset saavat niistä? Oma ideamme korttelikerhosta on konkreettinen ja asukaslähtöinen. Sen tarkoituksena on herätellä asukkaiden ajattelua naapuriavusta, joko itse sen antajana tai vastaanottajana. Samalla se ohjaa asukkaiden ajattelua siihen suuntaan, miten minusta tulee parempi naapuri. Antamalla itse myös saa.

Matalan kynnyksen asukaslähtöisen kivijalkatoiminnan toteutuminen on myös Työste-hankkeen tavoitteiden mukainen. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa nimenomaan palveluja, ei tuotteita. Työste-hankkeen haasteellisuutena koetaan eri ilmiöiden monimuotoisuus. Parhaimmillaan kivijalkatoiminnassa pystytään yhdistämään työttömät, ikääntyneet, monisukupolviset ja monikulttuuriset ihmiset toimimaan yhdessä.

Minna Kuusela ja Jaana Auer
geronomi (AMK) tutkinto-ohjelman opiskelijoita

Vastaa