Hyvää oloa oman asuinalueen kehittämiseen osallistuen

Kokemus hyvästä arjesta on sidoksissa alueeseen, jossa asumme. Mukava ympäristö ja kivat ihmiset synnyttävät positiivisen tunteen. Kerromme mielellämme muillekin mukavasta asuinalueestamme ja naapureistamme. Mitä enemmän olemme itse osallisena omaa asuinaluettamme koskevassa päätöksenteossa tai alueen toiminnassa, sitä enemmän koemme alueen omaksemme. Ja mitä enemmän alue tuntuu omalta, sitä merkityksellisemmäksi se meille muodostuu.

kuva1

Kuvaaja: Kanerva Mantila

Osallisuus omaa elämää koskevaan päätöksentekoon on perustuslaillinen oikeus. Käytämme sitä omassa kodissamme. Miksi kuitenkin luovutamme saman oikeuden kovin helposti muille silloin, kun kyse on omasta asuinalueestamme?

Ihminen on hyvä oppimaan. Otamme erilaisia rooleja eri tilanteissa. Roolit voivat olla itse rakennettuja tai meille annettuja. Oppiminen rakentuu tilanteissa, joissa itse olemme mukana. Asuinalueen rakentamista ja monia sen toimintoja säätelevät monet säädökset, jotka tulevat meille annettuina. Ne ovat toki tarpeellisia. Tarvitsemme yhteisiä pelisääntöjä, jotta elämä asuinalueella sujuu sopuisasti. Samalla opimme helposti myös sellaisen toimintatavan, että asuinalueen toiminta on jonkun muun järjestämää ja minä olen sen kohde. Entä jos näkökulman muuttaisi toisenlaiseksi? Mitä tapahtuisi, jos minä asukkaana olisinkin se, joka tuon esille tärkeitä asioita asuinalueellani ja veisin niitä yhdessä muiden kanssa eteenpäin? Ja vielä niin, että ammattihenkilöt mahdollistaisivat tämän?

Uuden roolin omaksuminen edellyttää paikkoja ja tilanteita, joissa oppimista voi tapahtua. Osallistumalla yhdessä muiden kanssa hyvän arjen rakentamiseen omalla asuinalueelle voimme oppia aktiivista kansalaisuutta. Ihmiselle ei kuitenkaan riitä, että hän vain oppii jotakin. Sen, mitä tehdään, tulee olla itselle merkityksellistä.   Hyvä arki on kokemus itselle merkityksellisten asioiden toteutumisesta. Hyvää arkea tulee jokaisen voida olla rakentamassa itse. Mutta ei yksin, vaan yhdessä muiden kanssa. Tätä tehdään Työsteessä.

Elisa Mäkinen

Työsteen Kick off 23.11.2015


Yhteisöllisyyttä ja mielekästä toimintaa Myllypurossa

Myllypurossa käynnistyi maanantaina 23.11.  kaksivuotinen hanke, jossa työtä vailla olevat yhdessä ikäihmisten kanssa kehittävät mielekästä toimintaa ja hyvää arkea asuinympäristöön.

Työtä vailla olevat ja ikäihmiset ovat itse kehittäjiä, jotka ideoivat, suunnittelevat ja toteuttavat erilaisia itseään kiinnostavia, toimintakykyä ja hyvinvointia edistäviä toimintoja. Esimerkiksi nämä voivat olla vapaaehtoistoimintaa, tapahtumia ja tempauksia.

Taustalla on TYÖSTE-hanke eli Työelämän ulkopuolella olevien työllistämisvalmiuksien ja työllistämisedellytysten edistäminen siltaustoiminnan avulla.

TYÖSTE-hankkeen aloitustyöpaja oli menestys. Kutsu oli kuultu ja Helykodin sali täyttyi myllypurolaisista.
tyoste4

Metropolian hankevastaavat Elisa Mäkinen ja Tuula Mikkola kertoivat ensin hankkeen taustasta ja tavoitteista. Yhdessä tekemällä opitaan vahvistamaan työelämävalmiuksia ja työllistymisedellytyksiä.

Työpajassa ja paneelissa osallistujat pohtivat, millainen on hyvä Myllypuro vuonna 2025 ja mitä konkreettisia toimenpiteitä sekä yhteistyökumppaneita tarvitaan vision saavuttamiseen.
tyoste7

Aloitustyöpajassa iloittiin myös Metropolian tulevan Myllypuron kampuksen mukanaan tuomista hyödyistä alueelle. Palvelut paranevat, alue pysyy elinvoimaisena, liikenneyhteydet ovat sujuvia.

Elisa Mäkinen viitoitti tulevien työpajojen toimintaa. Kehittäjäkumppanit itse valitsevat käytäntöön vietävät kokeiltavat asiat ja osallistuvat niiden toteuttamiseen. Yksin ei tarvitse tehdä, vaikka itse teemme, Mäkinen evästi. Hankeverkosto tukee ja mahdollistaa. Mukana auttamassa ja tukemassa on myös joukko Metropolian opiskelijoita ja opettajia.

Kehitämme – valitsemme – kokeilemme – kehitämme. Ja yhdessä onnistumme, Elisa Mäkinen vakuutti.

TYÖSTE-hanke tapahtuu työpajoissa. Työpajat käynnistyvät tammikuussa 2016 ja toteutuvat joka kuukausi.

Ensimmäinen työpaja on keskiviikkona 20.1.2016, klo 13 – 15.30, Yläkiventie 7.

Metropolian lisäksi TYÖSTE-hankkeessa ovat mukana Herttoniemen seurakunta, Itä-Helsingin Lähimmäistyö Hely ry sekä Digital Living International Oy.

Lisätietoja

Elisa Mäkinen
yliopettaja
p. 040 357 3687

Tuula Mikkola
yliopettaja
p. 040 057 8279

etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Kuvat Ilse Skog