Toimijat

Työste hankkeen toteuttajat ovat Metropolia Ammattikorkeakoulu, Digital Living International, Herttoniemen seurakunta ja Itä-Helsingin lähimmäistyö Hely ry. Hankketta hallinnoi Metropolia ja se on Hämeen ELY-keskuksen rahoittama ESR-hanke. Alueen toimijat ovat tervetulleita mukaan verkostokumppaniksi!

Yhteystiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu, hankevastaavat
http://www.metropolia.fi

Elisa Mäkinen
Yliopettaja, FT
Metropolia Amk, Vanha Viertotie 23, 00350 Helsinki/
PL 4031, 00079 Metropolia
040 3573687
elisa.makinen(at)metropolia.fi

Tuula Mikkola
Yliopettaja, VTT
Metropolia Amk, Sofianlehdonkatu 5 B, 00610 Helsinki/
PL 4032, 00079 Metropolia
0400 578 279
tuula.mikkola(at)metropolia.fi

Herttoniemen seurakunta
www.helsinginseurakunnat.fi/seurakunnat/herttoniemi.html
Kristian Pesti (kristian.pesti(at)evl.fi)

Itä-Helsingin lähimmäistyö Hely ry
www.helyry.com
Pirjo Lampsijärvi (helykoti.lampsijarvi(at)helyry.com)
Johanna Kopo (helykoti.kopo(at)helyry.com)

Digital Living International Oy
www.digitalliving.fi
Sonja Frosti (sonja.frosti(at)digitalliving.fi)

Ohjausryhmän jäsenet

  • Pirkka Frosti, asiantuntija, Digital Living International Oy (varalla Sonja Frosti)
  • Leila Lintula, osaamisaluepäällikkö, Metropolia Amk
  • Jonna Laitinen, nuorisotyön toiminnanjohtaja, Helsingin kaupunki
  • Pirjo Lampsijärvi, toiminnanjohtaja, Itä-Helsingin lähimmäistyö Hely ry (varalla Anu Lindholm)
  • Terhi Mäki, Myllypuro Seura Ry
  • Kristian Pesti, diakoni, Herttoniemen seurakunta
  • Riitta Salasto EU-koordinaattori, Hämeen ELY-keskus
  • Matti Tuusa, vanhempi asiantuntija, KuntoutussäätiöIrma

Verkostoyhteistyö alueen toimijoiden kanssa

Hankkeen toimintaympäristö on Helsingin Myllypuron alue. Hankkeen kumppanina on Myllypuro-Seura ry ja yhteistyötä tehdään alueen yritysten, yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa.