TOPI-itsearviointiväline oman toiminnan ja osallistumisen pohdinnan tueksi

Hankkeessa on kehitellään uudenlaista digitaalista työvälinettä itsearvioinnin tueksi. TOPI-itsearviointiväline on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön oman toiminnan ja osallistumisen pohdinnan tueksi. TOPI on itsearviointiväline, jonka avulla henkilöt voivat  arvioida omaa osallistumistaan ja suoriutumistaan ryhmämuotoisissa tilanteissa. Työvälineen kehittämisestä ovat vastanneet Metropolian Ammattikorkeakoulun toimintaterapeuttiopiskelijat yhdessä tieto-ja viestintäalan opiskelijoiden kanssa.

Työväline on kokeiltavissa osoitteessa topi.metropolia.fi.
Huom! TOPI on vielä kehityksen alla ja sen toiminnallisuuksia kehitetään edelleen.

Lue lisää TOPIsta blogissamme.

Enhancing the preconditions of employment and working capacities of people outside the labor market – forming an understanding of the needs

 

Työste ja hankeessa kehitteillä oleva itsearviointiväline oli esillä Eurooppalaisessa toimintaterapian kongressissa kesäkuussa 2016. Toimintaterapeuttiopiskelija Kaisa Harmaala esittää posteria.

Työste ja hankeessa kehitteillä oleva itsearviointiväline oli esillä Eurooppalaisessa toimintaterapian kongressissa kesäkuussa 2016. Toimintaterapeuttiopiskelija Kaisa Harmaala esittää posteria.

Handout

Työste hankkeen työ- ja toimintakyvyn itsearviointityökalun kehittämisen alkuvaiheita esillä posterina toimintaterapian Eurooppalaisessa COTEC-ENOTHE konferenssissa 15.- 19.6.2016 Irlannissa, Galwayssa.

Posterin laatijat: Kaisa Harmaala ja Jennie Nyman. Paikan päällä esittämässä: Kaisa Harmaala.

COTECENOTHE2016

Työ- ja toimintakyvyn arviointi

Hankkeessa kehitetään työ- ja toimintakyvyn itsearviointityövälinettä, jonka avulla työelämän ulkopuolella oleva henkilö  voi  arvioida omaa työ- ja toimintakykyyn liittyviä tekijöitä erilaisissa toiminnoissa ja ympäristöissä.

Aiheen äärellä ahertavat lehtori Jennie Nyman ja aiheesta opinnäytetyötään tekevä toimintaterapeuttiopiskelija Kaisa Harmaala. Ensimmäisiä konkreettisia kokeiluja tehdään kevään 2016 aikana.

Aiheeseen liittyvä esitys on hyväksytty kesäkuussa 2016 pidettävään kansainväliseen COTEC – ENOTHE  kongressiin.

Kuvassa keskellä Jennie Nyman ja Kaisa Harmaala. Kuva Ilse Skog

Kuvassa keskellä Jennie Nyman ja Kaisa Harmaala. Kuva Ilse Skog