Yhteisön alueellinen tietojohtaminen

Ensin ymmärrys ja sen jälkeen vasta teknologia

Kun lähdetään pohtimaan teknologisia ratkaisuja on ensin ymmärrettävä miten asiat toimivat oikeassa maailmassa. Miltä Myllypuron alue ja sen palvelut näyttäytyvät työtä vailla olevan tai ikäihmisen näkökulmasta?

Alla oleva ”sekasotku” on esimerkki siitä, miltä palvelujärjestelmä näyttää dementiaperheen näkökulmasta (Saarenheimo & Pietilä, 2004). Se on kuitenkin erinomainen kuva ”selkiyttämään” sitä miten monimutkaista reaalimaailma voi olla. Tämä on hyväksyttävä myös teknologisia ratkaisuja suuniteltaessa. Jos jokin asia halutaan oikeasti saada toimimaan, on ensin ymmärrettävä miltä suurempi kokonaisuus näyttää yksilön, yhteisön tai palveluntuottajan näkökulmasta.

DL kuva

Ihmisaivojen tai organisaatojen kyky ei riitä, teknologiaa tarvitaan

Yllä olevan palvelujärjestelmän monimutkaista arvoverkkoa tarkastellessa on mielekästä kyseenalaistaa ihmisen kyky hallita tämänkaltaisia kokonaisuuksia. Pystyykö yksikään koordinaattori pitämään näitä kaikkia lankoja käsissään? Kyse ei ole siitä, etteikö erilaisia sähköisiä järjestelmiä löytyisi, vaan tämän päivän suurin haaste onkin oikeastaan siinä, miten nämä erilaiset järjestelmät saadaan keskustelemaan keskenään. Facebook on erinomainen esimerkki siitä, miten voidaan sähköisesti luoda monimutkaisia sosiaalisiaverkostoja ja viestintäkanavia. Kuitenkin jos lähdetään mallintamaan yllä olevan kuvan mukaisesti mitä tahansa yhteisöllistä toimintaa, on helppo huomata, että  facebook raapaisee vain pintaa. Oikeassa maailmassa tarvitaan tiloja joissa toimia, yhdistysten on hoidettava lakisääteisiä velvollisuuksiaan ym.

Yhteisöllistä toimintaa tietojohtamisen avulla

Myllypurossa asuu n. 11 500 ihmistä 3.52km2 alueella. Myllypurosta löytyy vähintään 25 yhdistystä, 113 Helsingin kaupungin eri virastojen tarjoamaa palvelua, aktiivinen seurakunta, lukuisia hankkeita ja useita yrityksiä. Myllypurossa tapahtuu siis paljon. Kun me TYÖSTE –hankkeessa pohdimme yhteisöllistä arjen toimintaa Myllypuron alueella, on suurena haasteenamme ymmärtää mitä Myllypurossa tapahtuu, mitkä voisivat olla ne kiinnittymiskohdat joihin voi tarttua. Tämä saa nyt olla se ensimmäinen haaste, missä digitalisaatio voi toimia siltana yhteiseen toimintaan.