Syksy 2016 on ollut vilkasta aikaa! Työpajoissa ja kokeiluissa on tapahtunut paljon

Kevään 2016 työpajoissa ideoituja ja yhdessä päätettyjä kokeiluun vietäviä toimintoja on käynnistetty syksyn 2016 aikana . Näistä esimerkkeinä  ovat Kivijalkatoiminnan kokeilu Heka-talojen kanssa sekä Yhteisöllisen ruokailun kokeilu Aurinkoisen Hymyn kanssa. Kävelyporukat kokeilu on jatkunut ja vakiintunut alueen toiminnaksi. Sananlaskut -kokeilu on myös lähdössä hienosti eteenpäin. Kävelyporukat kokeilu on jatkunut viime keväästä alkaen ja kiitos siitä kuuluu ennen kaikkea vireille ja aktiivisille osallistujille.

Kokeilutoimintojen  kehittämisen rinnalla on jatkettu joka kuukausi toteutunutta ideapajatyöskentelyä Myllärissä. Näissä pajoissa on jaettu kokeilujen sisältämiä asioita, annettu tilaa uusille ideoille ja myös huolehdittu omasta hyvinvoinnista. Hanketyössä annamme itsestämme – siispä marraskuun ideapajassa keskityttiin omaan hyvinvointiin Metropolian fysioterapiaopiskelijoiden ohjauksessa.

paja

Työpajoihin ja kokeiluihin osallistuneet ovat olleet  erittäin aktiivisesti  Työsteen edustajina Myllypuron syksyn eri tapahtumissa, kuten Myllypuropäivässä ja Työsteen Sillat  seminaarissa.

kavelyseminaari

Tervetuloa mukaan tutustumaan porukalla kävellen Myllypuroon!

Työste-hankkeen Työpajoissa ideoitu kävelyporukka lähtee ensimmäiselle
kävelylleen keskiviikkona 13.4.2016. Seuraavat kevään kävelyt ovat 20.4., 27.4., ja 4.5. 2016.

Kävelyporukka _ilmoitus_Työste

Työste mukana Kaunis Myllypuro tapahtumassa

Työsteen toimijat osallistuivat Kaunis Myllypuro -tapahtumaan lauantaina 2.4.2016 esitellen hanketta, järjestäen pihaleikkiä ja solmien uusia verkostoja paikalla käyneiden kanssa.

Tunnelmia päivästä
Tunnelmia Myllypurossa_MH
Kuva, Mari Heitto

Myllypuropäivä_AL2Kuva, Anu Lindholm

Myllypuropäivä_ALKuva, Anu Lindholm

Kuulumisia kolmannesta työpajasta

Osallistujat jatkoivat työskentelyä innostuneessa ja hyvässä ilmapiirissä. Aiheina oli mm. Myllypuron kaupunkiviljelypäivään 2.4.osallistuminen ja Työsteen näkyminen tapahtumassa. Lisäksi jatkokehiteltiin pihaleikit ja tarinoita Myllypurossa -teemaa, kävelyporukka-toimintaa, tietotekniikka apuna ja arjen apu teemoja.

Työpajassa jäsennettiin myös nykytyöskentelyn vaihetta, (kuva alla). Olemme pääsemässä hyvään vauhtiin.

Työste hankkeen kulku

Seuraava paja on 6.4. klo 13-15 Yläkiventie salissa. Työsteessä jo mukana olevia tapaa myös Myllypuron eri tapahtumissa. Kaikki rohkeasti mukaan rakentamaan hyvää Myllypuroa itselle!

Ja tervetuloa 2.4. kaupunkiviljelypäivään asukastalo Myllärin aukiolle ja tutustumaan vihreäliivisiin Työsteläisiin ja Työsteeseen iloisen pihapelin lomassa!

Toisessa työpajassa jatkettiin hyvää arkea tuovien toimintojen ideointia

3.2.2016 työpajassa jatkettiin innostavassa ja hyvässä ilmapiirissä edellisen pajatyöskentelyn tuottamien aiheiden äärellä ja tuotettiin uusia aiheita.

VN2B7339 copy[1]

Kokeiluun vietäväksi tarjolla on nyt seuraavat aiheet:

 • Pihaleikit, tarinoita Myllypurosta
 • Kävelyporukat
 • Asumisen tuki ja tietotekniikkaa
 • Apuverkosto, apua arkeen
 • Hyvinvointipäivä ja sen rakentaminen

Työskentely jatkuu 2.3.2016 klo 13-15 ja paikka on tuttu Yläkiventie 7, Myllypuro, As Oy Yläkiven Sali

Toivomme paljon Myllypurolaisia ihmisiä mukaan, jolloin työstämme tulee yhteistä ja monipuolista.

Ensimmäisen työpajan tunnelmia

Ensimmäinen Työste työpaja 20.1.2016 käynnistyi innostuneissa tunnelmissa eri ikäisten osallistujien kehittäessä uutta toimintaa Myllypuroon. Työpajan pohjana käytettiin 23.11.2015 järjestetyn kick off -tilaisuuden antia.

Pajassa mukana olleiden ideoimana aiheiksi valikoitui:

 • arjen apu tietotekniikan haltuun ottoon,
 • kaupassa käynnin apuverkosto sekä
 • ulkoilu esimerkiksi eri kävelyporukoissa.

Mielenkiintoista päästä seuraamaan mitä uutta seuraavan työpajan osallistujat tuovat jo esille nousseisiin aiheisiin. Ja mitä uusia ideoita pohdintaan nousee lisäksi.

Tervetuloa mukaan uudet ja vanhat osallistujat!

Seuraavat työpajat ovat:
Yläkiventie 7, Myllypuro, As Oy Yläkiven Sali

 • ke 3.2. klo 13-15
 • ke 2.3. klo 13-15
 • ke 6.4. klo 13-15
 • ke 11.5. klo 13-15

Kutsumme Sinut kehittäjäksi työpajoihin


Hyvä työtä vailla oleva tai ikäihminen!

Kutsumme Sinut kehittäjäksi työpajoihin, joissa työtä vailla olevat yhdessä ikäihmisten kanssa kehittävät mielekästä arjen toimintaa Myllypuroon. Samalla vavhistat työelämävahvuuksiasi.

Työpajat pidetään osoitteessa Yläkiventie 7, Myllypuro, As Oy Yläkiven Sali
Yläkiventie 7

(sisäänkäynti pääovien vasemmalla puolella olevan terassioven kautta. Pääovet ovat lukossa ja saliin pääsee ”terassin kautta”)

Kevään 2016 työpajojen aikataulu:

 • ke 20.1. klo 13-15
 • ke 3.2. klo 13-15
 • ke 2.3. klo 13-15
 • ke 6.4. klo 13-15
 • ke 11.5. klo 13-15

Työpajoissa kehittäjät (työtä vailla olevat ja ikäihmiset) itse valitsevat toiminnan, jonka viedään heti käytäntöön. Käytännön toteutus tehdään yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Voit tulla mukaan, mihin pajaan tahansa!

Lisätietoja saat tarvittaessa työpajatyöskentelyä ohjaavilta:
Mari Heitto (mari.heitto(at)metropolia.fi ja Kaija Kekäläinen (kaija.kekalainen@metropolia.fi)