Tuloksia jakoon

Uudenmaan liitto ja Hämeen ELY-keskus 2018. Kasvualustana Etelä-Suomi – onnistumisia rakennerahastojen ohjelmakaudelta 2014–2020 (s. 11)

Tuula Mikkola ja Marianne Roivas (toim.) 2017. Työelämävalmiuksia alueellista hyvinvointia kehittämällä. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisu.

Nurmi, Sonja; Soini, Johanna (2017). TOPI-reflektointityövälineen kehittäminen : työttömien ja työn ulkopuolella olevien henkilöiden työelämävalmiuksien vahvistaminen osana Työste-hanketta. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Saatavissa  http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201705036158

Elisa Mäkinen ja Tuula Mikkola 2017. Myllypurossa työstettyä. Myllyviesti-lehti  2017.

Jennie Nyman 2017. Developing a digital tool for self-evaluation and self-reflection for people outside the labor market. WORK2017 Work and Labour in the Digital Future 16-18 August 2017 Turku, Finland.

Mari Heitto 2017. Sukupolvien välistä kohtaamista Myllypurossa Työste -hankkeessa. Kansalliset Gerotnologiapäivät – Gerontologia2017 Turku

Tuula Mikkola ja Marianne Roivas (toim.) 2017. Mielekästä arkea Myllypuroon. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisu.

Harmaala, Kaisa (2016). Toiminnan, suoriutumisen ja ympäristön reflektointityökalu : työ- ja toimintakyvyn itsearvioinnin kehittäminen Työste-hankkeessa. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Saatavissa http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016122021248
Jennie Nyman, Kaisa Harmaala 2016.Enhancing the preconditions of employment and working capacities of people outside the labor market – forming an understanding of the needs. Toimintaterapeuttien ja toimintaterapiakoulutuksien kongressi Irlannissa, Galwayssä, kesäkuussa. COTEC – ENOTHE 2016.

Elisa Mäkinen, Marianne Roivas, Tuula Mikkola 2016. Hyvää arkea Myllypuroon. Työtä vailla olevat ja ikäihmiset luovat yhteistä toimintaa Työste-hankkeen työpajoissa. Asuminen ja Yhteiskunta –lehti 1/2016

Tuula Mikkola, Elisa Mäkinen, Marianne Roivas . Hyvinvointia omaa asuinaluetta kehittämällä, Myllyviisari lehti 2016 .

Elisa Mäkinen ,Tuula Mikkola 2016. Siltaamalla työelämävalmiuksia .Työelämän ulkopuolella olevien työelämävalmiuksien vahvistaminen asuinalueen hyvää arkea kehittämällä. Kuntutus lehti 3, 2016.

Sonja Frosti 2016. Enable active participation in local community througf digitalization. Posteri Tallinnassa syyskuu 2016.

Elisa Mäkinen 2016. Työelämän ulkopuolella olevat ja asuinalueen hyvä arki. Uudenlaisen toimintatavan kehittäminen Työelämävalmiuksien vahvistamiseen.  Tampereen yliopisto. Työelämän tutkimuspäivät 2016.

Sonja Frosti 2016. Digitalisaatio osallisuuden mahdollistajana. Sokra-seminaari 3.11.2016

Kivijalkakokeilu:  http://myllypuro.hekalaiset.fi/tyoste