TOPI-itsearviointiväline oman toiminnan ja osallistumisen pohdinnan tueksi

Hankkeessa on kehitellään uudenlaista digitaalista työvälinettä itsearvioinnin tueksi. TOPI-itsearviointiväline on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön oman toiminnan ja osallistumisen pohdinnan tueksi. TOPI on itsearviointiväline, jonka avulla henkilöt voivat  arvioida omaa osallistumistaan ja suoriutumistaan ryhmämuotoisissa tilanteissa. Työvälineen kehittämisestä ovat vastanneet Metropolian Ammattikorkeakoulun toimintaterapeuttiopiskelijat yhdessä tieto-ja viestintäalan opiskelijoiden kanssa.

Työväline on kokeiltavissa osoitteessa topi.metropolia.fi.
Huom! TOPI on vielä kehityksen alla ja sen toiminnallisuuksia kehitetään edelleen.

Lue lisää TOPIsta blogissamme.

Vastaa