Työ- ja toimintakyvyn arviointi

Hankkeessa kehitetään työ- ja toimintakyvyn itsearviointityövälinettä, jonka avulla työelämän ulkopuolella oleva henkilö  voi  arvioida omaa työ- ja toimintakykyyn liittyviä tekijöitä erilaisissa toiminnoissa ja ympäristöissä.

Aiheen äärellä ahertavat lehtori Jennie Nyman ja aiheesta opinnäytetyötään tekevä toimintaterapeuttiopiskelija Kaisa Harmaala. Ensimmäisiä konkreettisia kokeiluja tehdään kevään 2016 aikana.

Aiheeseen liittyvä esitys on hyväksytty kesäkuussa 2016 pidettävään kansainväliseen COTEC – ENOTHE  kongressiin.

Kuvassa keskellä Jennie Nyman ja Kaisa Harmaala. Kuva Ilse Skog

Kuvassa keskellä Jennie Nyman ja Kaisa Harmaala. Kuva Ilse Skog

Vastaa