Työste hankkeen työ- ja toimintakyvyn itsearviointityökalun kehittämisen alkuvaiheita esillä posterina toimintaterapian Eurooppalaisessa COTEC-ENOTHE konferenssissa 15.- 19.6.2016 Irlannissa, Galwayssa.

Posterin laatijat: Kaisa Harmaala ja Jennie Nyman. Paikan päällä esittämässä: Kaisa Harmaala.

COTECENOTHE2016

Vastaa