Tutustu hankkeen loppujulkaisuun

Hankkeen loppujulkaisu Työelämävalmiuksia alueellista hyvinvointia kehittämällä on nyt julkaistu. Julkaisussa kuvataan uudenlaista toimintatapaa, jossa halutaan vahvistaa erityisesti työelämän ulkopuolella olevien ja ikäihmisten osallisuutta ja sen kokemista mahdollistamalla yhdessä toimimista ja osallistumista. Yhteisellä toiminnalla on nähty olevan osallistujien työ- ja toimintakykyä tukevaa sekä hyvinvointia ja elämänlaatua vahvistavaa vaikutusta.

Tutustu sähköiseen julkaisuun osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-041-0

Vastaa